Naše akce

Vedle propagace našich kanálů klademe velký důraz na to, abychom vytvořili osobní kontakty také s jinými médii našimi partnery a s našimi diváky, kteří mají v oblibě tematické pořady!

Naše akce pořádáme za aktivní spolupráce našich profesionálních spolupracovníků, vyškolených pro tyto účely.

Pořádáme dvě odborné rybářské výstavy pod názvem HorgászShow. Uplynulé roky dokázali, že se obě výstavy, každá s návštěvností přes dvanáct tisíc návštěvníků, ukázali, že jejich pořádání je dobrým počinem. Do dnešní doby se obě akce, jak jarní tak i podzimní HorgászShow stali na poli rybaření rozhodujícími akcemi!

Naše první mezinárodní závody v lovu kaprů IBCC, které se konali na jezeru Balaton, doprovázel do té doby nevídaný zájem. Pětidenní měření sil doznalo mezinárodního uznání jak ze strany závodících rybářů, tak také ze strany lidí, kteří tuto událost sledovali.

Když už na začátku padlo slovo o médiích, na březích jezera Velencei-tó pořádá Tematik Média Group každoročně v červnu soutěž ve vaření. Vařečky se chopí známí lidé z televizí a rádií, novináři, známí herci a světoví sportovci, aby dokázali, že obstojí také tady.

Za podobného zájmu a za účastí více než padesáti týmů probíhají již více než deset let společenské a mediální rybářské závody! Toto srpnové měření sil v programu všech zúčastněných zakotvilo takovým způsobem, že této události přizpůsobují i termín své dovolené.

Skupina Tematik Média Group se s radostí ujme pořádání takovýchto a podobných akcí, její připravený a kreativní tým má rád a očekává další výzvy.